Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Úřední deska

Událost Ke stažení
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - vymezené prostory v přízemí budovy Klubu Junior

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (558.56 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - vymezené prostory v přízemí budovy ÚMČ

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (626.893 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr pronájmu nemovitého majetku - byt v objektu ZŠ Meteorologická

Vyvěšeno: 20.04.2017 Svěšeno: 09.05.2017

ikonka (372.276 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1527.516 Kb)
ikonka (4832.954 Kb)
ikonka (4668.768 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - RD na pozemcích č.parc. 166/5, 167/4 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1119.003 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení - Tramvajová trať Modřany - Libuš

Vyvěšeno: 18.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (1583.179 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (458.372 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (228.964 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2017

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1966.829 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (188.136 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 12.04.2017 Svěšeno: 11.05.2017

ikonka (89.833 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o uložení písemností - Lucie Kuchařová.

Vyvěšeno: 12.04.2017 Svěšeno: 28.04.2017

ikonka (80.725 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Jalodvorská, Paběnická, Libušská, Kyjovská a Na Močále v Praze 4 - Libuši a Krči.

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (325.418 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4 - Písnici.

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (263.638 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení, zahájení územního řízení, Základní stanice mobilní telekomunikační sítě Vodafone Czech Republic, a.s., parc.č. 835/34 v k.ú. Písnice, piř ulici Klenovická,

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (323.214 Kb)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 11.04.2017 Svěšeno: 12.05.2017

ikonka (91.778 Kb)
Úřední deska

Krajský úřad Středočeského kraje - Posuzování vlivů na životní prostředí - předání dokumentace vlivů záměru Napojení území STAR a metro D na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníku a Dolní Břežany.

Vyvěšeno: 06.04.2017 Svěšeno: 05.05.2017

ikonka (323.238 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích v Praze 4 - Libuši a Písnici.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (918.644 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - Východ - Usnesení o odročení dražby.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 28.04.2017

ikonka (120.997 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, rekonstrukce části objektu Libušská č.p. 1, Praha 4 - Libuš.

Vyvěšeno: 05.04.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (606.291 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací

Vyvěšeno: 31.03.2017 Svěšeno: 03.07.2017

ikonka (3082.773 Kb)
Úřední deska

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Oznámení o dokončení katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí v k.ú. Lysolaje.

Vyvěšeno: 23.03.2017 Svěšeno: 21.04.2017

ikonka (102.449 Kb)
Úřední deska

JUDr. Jiří Trojanovský, soudní exekutor - Usnesení o odročení dražby.

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 27.04.2017

ikonka (204.307 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatnění Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 - březen 2017).

Vyvěšeno: 16.03.2017 Svěšeno: 25.04.2017

ikonka (188.234 Kb)
Úřední deska

MHMP- Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 Územního pláni sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 07.03.2017 Svěšeno: 26.04.2017

ikonka (214.871 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 08.06.2017

ikonka (277.317 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 11.11.2020

ikonka (197.929 Kb)
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 04/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý