Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Úřední deska

Událost Ke stažení
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí pro stavbu RD při ulici Ostruženská

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 12.06.2017

ikonka (3828.752 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert - Usnesení proti povinnému Katrin Válková

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (55.966 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M. - Dražební vyhláška proti povinnému Ing. Vladimír Souček

Vyvěšeno: 24.05.2017 Svěšeno: 28.06.2017

ikonka (255.055 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce 2017, rozpočtová opatření č. 8/2017 až 14/2017.

Vyvěšeno: 23.05.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1083.853 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Ke lhoteckému lesu v Praze 4 - Libuši

Vyvěšeno: 22.05.2017 Svěšeno: 08.06.2017

ikonka (1048.979 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat pronájem bytu 3+1 v objektu MŠ Ke Kašně č.p. 334 v k.ú. Písnice předem známému zájemci

Vyvěšeno: 18.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (373.195 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích K Vrtilce, Libušská, Předenická a Miřetická v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 18.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (1287.432 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně MŠ Mezi Domy, Praha 4 - Písnice

Vyvěšeno: 17.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (2065.506 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení a prodloužení platnosti - Stavba č. 0088 - TV Libuš, etapa 0007 - Komunikace Libuš III

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (1447.011 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení stavebního řízení - U Metra Libuš

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (1322.631 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Dodávka a instalace 2 ks multifunkčních zařízení

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (1718.901 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Rekonstrukce střechy ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 16.05.2017 Svěšeno: 05.06.2017

ikonka (2116.419 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí a dopravy

Vyvěšeno: 15.05.2017 Svěšeno: 02.06.2017

ikonka (837.235 Kb)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Lipovická

Vyvěšeno: 15.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (1307.389 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě

Vyvěšeno: 12.05.2017 Svěšeno: 29.06.2017

ikonka (1812.493 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 10.05.2017 Svěšeno: 30.05.2017

ikonka (406.939 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 05.05.2017 Svěšeno: 29.06.2017

ikonka (97.598 Kb)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

Vyvěšeno: 05.05.2017 Svěšeno: 30.05.2017

ikonka (99.209 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Úřadu MČ Praha-Libuš

Vyvěšeno: 04.05.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (951.694 Kb)
Úřední deska

Exekutorský úřad Praha 2, JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor - Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.

Vyvěšeno: 04.05.2017 Svěšeno: 09.06.2017

ikonka (645.974 Kb)
Úřední deska

MHMP - Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 03.05.2017 Svěšeno: 09.06.2017

ikonka (190.721 Kb)
Úřední deska

Soudní exekutor JUDr. Ivo Erbert, Exekutorský úřad Praha - východ - Usnesení o odročení dražebního jednání.

Vyvěšeno: 02.05.2017 Svěšeno: 01.06.2017

ikonka (114.144 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3083/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 28.04.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (229.146 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 28.04.2017 Svěšeno: 29.05.2017

ikonka (234.926 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Změny rozpočtu MČ Praha-Libuš v roce2017, rozpočtová opatření č. 1/2017 až 7/2017.

Vyvěšeno: 27.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (425.123 Kb)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2776/00 (2 varianty) a Z 2794/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.

Vyvěšeno: 25.04.2017 Svěšeno: 23.06.2017

ikonka (302.304 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu, rozpočtu, plánu výnosů a nákladů VHČ a změn rozpočtu a rozpočtových opatření

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (458.372 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 - 2022

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (228.964 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Rozpočet městské části Praha-Libuš na rok 2017

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (1966.829 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Plán výnosů a nákladů vedlejší hospodářské činnosti

Vyvěšeno: 13.04.2017 Svěšeno: 02.04.2018

ikonka (188.136 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Dotační program městské části Praha-Libuš na rok 2017 pro poskytování programových dotací

Vyvěšeno: 31.03.2017 Svěšeno: 03.07.2017

ikonka (3082.773 Kb)
Úřední deska

Pražská plynárenská, a.s. - Mobilní obchodní kancelář.

Vyvěšeno: 15.11.2016 Svěšeno: 08.06.2017

ikonka (277.317 Kb)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Oficiální kontaktní údaje MČ Praha-Libuš.

Vyvěšeno: 14.11.2013 Svěšeno: 11.11.2020

ikonka (197.929 Kb)
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý