Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň


<< zpět na seznam článků
ikonka15.04.2013

Ošetření padesátiletých lip před úřadem

Městská část Praha-Libuš získala poukázku na bezplatné ošetření stromu z projektu Zdravé stromy pro zítřek. Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy univerzity v Brně.

Do projektu Zdravé stromy pro zítřek byla vybrána lípa malolistá před hlavní budovou Úřadu městské části Praha-Libuš. Strom společně s další vhodnou výsadbou odděluje budovu od křižovatky Libušské a Dobronické ulice a parkoviště, které slouží pro potřeby úřadu a vedlejší pošty. Dnes je zde rušné dopravní rozcestí vybavené světelnou signalizací, ovšem v minulosti bylo toto místo centrem obce a nahrazovalo obyvatelům náměstí, říkalo se mu někdy též libušská náves.
Vybraná lípa je oddělená chodníčkem vedoucím k úřadu od dalších dvou lip, které byly vysazeny přibližně ve stejnou dobu. Po domluvě s Nadací Partnerství a s arboristy byly nakonec ošetřeny všechny tři lípy. První známá podoba tohoto místa pochází z mapy stabilního katastru z let 1817-1843. Vzrostlé lípy v prostoru před úřadem v této mapě zakresleny ještě nejsou, neboť jeho současná budova č. 35 v té době neexistovala a na místě stromů stál dům č. 19.
Teprve po první světové válce se tento prostor stal skutečným centrem obce. Z velké míry to způsobila existence hostince U Novotných, kde se hrály divadelní hry místních spolků, cvičili zde členové Sokola a libušští fotbalisté se sem chodili převlékat. Také zástupci obce, mezi které hostinský patřil, měli úřadovnu
v domě čp. 1, kde v současnosti je pošta, zasedací místnost úřadu městské části a další provozy.
Naše stromy ošetřili sponzorsky arboristé pan Ondřej Mourek a pan Šimon Mareš, odborníci s mezinárodním certifikátem European Tree Worker. Ošetření stromů se zúčastnili také žáci ze Základní školy Meteorologická. Arboristé vysvětlili žákům, jak se správně ošetřují stromy a jaké řezy se provádějí. Žáci si mohli vyzkoušet pomůcky, které se používají k ošetřování stromů lezeckou technikou.
Touto cestou bychom rádi poděkovali Nadaci Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., s podporou Mendelovy univerzity v Brně, za přidělení bezplatného ošetření vybraných stromů.

http://www.ldf.mendelu.cz/cz

http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota ,

 www.szkt.cz ,

Michal Paučík
OŽPD Praha-Libuš


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý