Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň


<< zpět na seznam článků
ikonka23.05.2011

Postupná inventarizace dřevin na pozemcích městské části - park K Jezírku

K odpovědnému rozhodování v oblasti ochrany přírody a krajiny postrádáme dokument, který by zahrnoval aktuální identifikaci a zakreslení stávajících vegetačních prvků na pozemcích ve správě městské části. Rozhodli jsme se proto chybějící průzkumy dřevin postupně zpracovávat v rámci vlastních personálních možností městské části. Objednání dokumentace u společnosti zabývající se touto problematikou by zatížilo již tak napnutý rozpočet.
Při inventarizaci stromů je u každého jedince hodnocena především jeho provozní bezpečnost, výstupem obvykle bývá návrh  konkrétního zásahu. Podrobnějším průzkumem je u dřeviny dále zhodnocena sadovnická hodnota, věkové stadium, vitalita, zdravotní stav, poškození koruny, kmene a jiné. Na vyhodnocení dendrologického potenciálu dřevin jsou často závislé také návrhy na kácení a odstraňování nebezpečných stromů. K datu uzávěrky tisku máme   inventarizaci stromů zpracovanou pro park K Jezírku a pro dětská hřiště v ulicích  K Lukám, V Rohu a Hoštická. S  hodnocením stromů na pozemcích městské části budeme i nadále pokračovat a postupně v našem měsíčníku uveřejňovat informace o stromech pro  jednotlivá ucelená území. To znamená, že budou uveřejňovány situační mapy se seznamem dřevin a druhovou skladbou v grafické podobě.

Začínáme parkem „K Jezírku".
Park „ K Jezírku" se nachází na katastrálním území Libuše, z jižní části je ohraničen ulicí Vyšebrodskou, ze západní strany ulicí Jistebnickou a ze severní strany ulicí Borotínskou.
Park je poměrně mladý, tvořen novými výsadbami dřevin. Nejvýraznější dominantu parku tvoří borovice lesní a vrba Matsudova - tyto dřeviny patří mezi nejstarší exempláře parku. V druhovém složení dřevin převažují hlavně listnaté dřeviny. Nejčastěji se zde vyskytuje lípa srdčitá, která tvoří kostru parku a třešeň ptačí. Lípy jsou krásné statné stromy se stinnou korunou dorůstající výšky až 30 m a dožívající se i více než 500-ti let.
 
Mezi další listnaté druhy nacházející se v parku patří: duby, hlohy, javory, jeřáby, jasany a třešně.

ikonka plánek výsadby k 2.5.2013  (210.026 Kb)
1 2 3 4
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý