Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

Odbor životního prostředí a dopravy - Veřejná zeleň

ikonka26.08.2016

VÍTĚZNÝ NÁVRH V TRÁVĚ

Téma úklidu psích exkrementů patří mezi nejčastější problémy, na které opakovaně upozorňují místní obyvatelé během různých projednání a anket.

V návaznosti na tyto podněty se na květnové schůzi Žákovského zastupitelůstva Praha-Libuš mezi jeho členy uskutečnila jednoduchá soutěž. Šlo o to, kdo vymyslí nejzajímavější cedulku do parku a na trávník upozorňující majitele psů na nutnost uklízet po svých čtyřnohých mazlíčcích. Sešlo se několik zajímavých a vtipných návrhů. Městská část nechala vítězný návrh umístit na dvanáct informačních tabulek, které jsou od července 2016 rozmístěny v parcích a na trávnících městské části.

Věříme, že návrh umístěný na informačních tabulkách bude inspirovat i ty majitele, kteří doposud po svých pejscích neuklízeli. 

ikonka Vítězný návrh   (2287.432 Kb)
ikonka04.04.2016

Úprava plochy před Základní školou Meteorologická - výsadba stromů pro malé občánky

znakMěstská část Praha-Libuš zahájí od dubna 2016 výsadbu stromů pro nové občánky v blízkosti Základní š ...


více >>
ikonka17.08.2015

Praha potřebuje včely

znakSpolek pro rozvoj včelařství MÁJA pořádá seznamovací kurzy se včelařstvím "Praha potřebuje včely"


více >>
ikonka28.01.2015

POMOZTE ZACHRÁNIT ŽÁBY

S prosbou k těm, kteří nechodí po světe nevšímavě se obrací základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Jedná se o možnost záchrany obojživelníků. Více informací uvádí v přiložené zprávě.

ikonka   (1023.315 Kb)
ikonka25.11.2014

Pozvánka na seminář Zeleň v městské zástavbě - Arboristické standardy

znakÚčast na semináři je zdarma vzhledem k podpoře ze strany MHMP.

Ekocentrum Koniklec
www.ekocentru ...


více >>
ikonka24.09.2014

NOVÉ PROSTORY PRO HRY

Nové herní prvky přitáhly do parku K Jezírku a U Zahrádkářské kolonie další dospělé a dětské návštěvníky

Dětské hřiště v dolní části nedávno zrekonstruovaného parku na Kamýku sestávalo z několika herních prvků a nenabízelo dostatek prostoru k zábavě dětí. Na základě požadavků rodičů jsme hřiště doplnili o další, pro děti více atraktivní herní sestavy, a vytvořili tak prostor pro dětské hrátky.

Oproti tomu park K Jezírku sloužil doposud pouze k  relaxaci a procházkám, neboť k těmto účelům byl ještě před pár lety navržen. Ale situace se od té doby změnila. S narůstajícím počtem dětí rostly i požadavky na zakomponování nového hřiště do stávajícího parku K Jezírku. K tomu právě nyní došlo -
své si zde najdou děti i dospělí. Zdá se, že městská část tímto krokem nešlápla vedle, protože hned po vybudování hřiště byl parčík za pěkného počasí takřka obležen dětmi.

Věříme, že i vám, kteří jste o nových hřištích doposud nevěděli, nebo neměli příležitost je navštívit, nabídnou možnosti k využití volného času. Ať vám tento čas strávený společně s vašimi dětmi přinese mnoho radosti.

ikonka10.07.2013

Ošetření vzrostlých stromů v ulici Zátoňská.

Rádi bychom Vás informovali o plánovaném ošetření stromů v ulici Zátoňská.

Na přelomu července a srpna 2013 budou na šesti vzrostlých stromech (3 vrby a 3 topoly) v této ulici realizovány zásahy, jejichž cílem bude zlepšení provozní bezpečnosti stromů na uvedené lokalitě. Stromy ošetří arborista pan Ondřej Mourek, odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.

Anna Rusiňáková, odbor životního prostředí a dopravy

ikonka28.06.2013

Rozcestníky v Písnici byly obnoveny

znakAkademický sochař Petr Polák zrenovoval na náklady MČ Praha-Libuš rozcestníky v Písnici a 1 ks pamět ...


více >>
ikonka23.05.2013

Ke Dni Země se sázely stromy

Již sedmým rokem vysazuje městská část Praha-Libuš na podporu Dne Země v mateřských školkách a základních školách různé druhy stromů.

Zástupci mateřských škol Ke Kašně a K Lukám se rozhodli pro buk lesní. Zvolený exemplář Fagus sylvatica Rohanii je světoznámý český kultivár, který dorůstá výšky až 18 m.

Mateřská škola Lojovická se rozhodovala mezi magnolií a kaštanovníkem jedlým. Přednost dostal ten druhý s krásnými červenými kaštany.

Zastínit pískoviště v mateřské škole Mezi domy jsme doporučili výsadbou javoru, doplnění chybějící výsadby podél oplocení ve škole Ladislava Coňka zase výsadbou habrů.

Za celou dobu, kdy městská část započala s touto akcí, bylo vysazeno 60 stromů a stovky keřů. Děkujeme všem zástupcům mateřských a základních škol, kteří s námi spolupracují při organizování této milé akce.

Anna Rusiňáková

ikonka15.04.2013

Ošetření padesátiletých lip před úřadem

Ošetření padesátiletých lip před úřademMěstská část Praha-Libuš získala poukázku na bezplatné ošetření stromu z projektu Zdravé stromy pro ...


více >>
ikonka09.04.2013

Noví občánci městské části Praha-Libuš budou mít své stromy

znakNoví občánci městské části mají právo na více zeleně v místě, kde žijí a vyrůstají.


více >>
ikonka08.04.2013

Padesátiletou lípu z Prahy-Libuše čeká odborný zákrok

znak


více >>
ikonka14.05.2012

Povinnosti držitelů psů na území hlavního města Prahy

znakKaždý držitel psa na území hlavního města Prahy musí dodržovat všeobecná právní ustanovení, která se ...


více >>
ikonka09.05.2012

Jaké nové stromy získala městská část

Jaké nové stromy získala městská částVyužíváme možnosti zákona o ochraně přírody a ukládáme developerům, jež v městské části staví, náh ...


více >>
ikonka21.11.2011

Postupná inventarizace dřevin - rybník Obecňák

Postupná inventarizace dřevin - rybník ObecňákMěstská část Praha-Libuš postupně zpracovává na pozemcích ve své správě průzkumy dřevin.


více >>
ikonka21.11.2011

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště K Lukám

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště K LukámMěstská část Praha-Libuš postupně zpracovává na pozemcích ve své správě průzkumy dřevin.
Při invent ...


více >>
ikonka21.11.2011

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště Hoštická

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště HoštickáMěstská část Praha-Libuš postupně zpracovává na pozemcích ve své správě průzkumy dřevin.


více >>
ikonka08.07.2011

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště V Rohu

Postupná inventarizace dřevin - dětské hřiště V RohuDětské hřiště „V Rohu“ se nachází na parcele č. 429/1 na katastrálním území Libuše, z jižní strany s ...


více >>
ikonka23.05.2011

Postupná inventarizace dřevin na pozemcích městské části - park K Jezírku

Postupná inventarizace dřevin na pozemcích městské části - park K Jezírku


více >>
ikonka14.02.2012

Kácení v rámci revitalizace parku

znakPráce na revitalizaci parku U Zahrádkářské kolonie budou započaty kácením navržených dřevin. Kácení ...


více >>
ikonka08.07.2011

Náhradní výsadba v „ Rezidenci Libuš“

Náhradní výsadba v „ Rezidenci Libuš“Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou ná ...


více >>

Klíněnka 2007

znak


více >>
vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý