Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků
ikonka24.06.2008

Projekt " Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

Městská část Praha - Libuš podala žádost o grant na podporu MA 21 do revolvingového fondu MŽP na projekt "Strategický rozvoj městské části Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje".

Cílem projektu MČ Praha - Libuš je především systémový přístup k rozvoji území městské části a rozvoj strategického plánování udržitelného rozvoje v kvalitě MA21. MČ Praha - Libuš by chtěla být příkladem ostatním městským částem v realizaci a zavádění těchto aktivit:

  1. Zavedení energetického managmentu
  2. Zavedení společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje ( Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší, ekologická stopa )
  3. Vytvoření koncepčního dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš
  4. Zpracování tzv. „oponentury" strategického plánu v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ( SEA )

Projekt bude realizován ve čtyřech etapách v období od září 2008 do dubna 2010.

Do celého procesu bude zapojena veřejnost, která se bude moci vyjadřovat k různým fázím projektu a bude se aktivně podílet na naplňování aktivit projektu.

Celkové náklady na projekt činí 1.163.400. MČ Praha - Libuš žádala o grant ve výši 1.000.000,- Kč, 163.400,- Kč by financovala z vlastního rozpočtu. Podmínkou bylo uhradit minimálně 10% z vlastních zdrojů.

Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí byla MČ Praha - Libuš přiznána dotace ve výši 700.000,- Kč. Z projektu byly vyřazeny náklady na zavedení energetického managmentu v MČ Praha - Libuš ve výši 300.000,- Kč. Tyto náklady bude muset MČ Praha - LIbuš hradit z vlastních zdrojů ve dvou splátkách.

Více informací k projektu poskytne Markéta Lukešová, referentka EU a Iva Hájková, vedoucí humanitního odboru a koordinátorka Zdravého města Libuš a Písnice.

vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý