Projekt „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie“
Projekt Integrace cizinců

Městská část

Volené orgány

ÚŘAD MČ Praha–Libuš

  

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí:  8:00 - 12:00 13:00 - 17:30
Středa:    8:00 - 12:00 13:00 - 17:30

Adresa úřadu

Městská část Praha-Libuš
Úřad městské části Praha-Libuš
Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš
tel.: + 420 261 711 380
tel.: + 420 244 471 884
fax: + 420 241 727 864
e-mail: mc.libus@praha-libus.cz
IČ: 00231142
DIČ: CZ 00231142
ID schránka: u8xaktr
vymezovací obrázek

EU, dotace, granty - Články


<< zpět na seznam článků
ikonka11.10.2010

Ukončení realizace projektu "Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

Ukončení realizace projektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje"

V květnu 2010 byly ukončeny aktivity k projektu „Strategický rozvoj MČ Praha - Libuš respektující principy udržitelnosti/udržitelného rozvoje". Tento projekt byl podpořen v 1. výzvě Revolvingového fondu MŽP ČR grantem ve výši 700 000,- Kč. Celkové náklady projektu činily 863 400,- Kč.

Projekt byl realizován v období září 2008 - květen 2010.

Cílem projektu MČ Praha - Libuš byl především systémový přístup k rozvoji území městské části a rozvoj strategického plánování udržitelného rozvoje v kvalitě MA21. Díky projektu se nám podařilo zrealizovat následující aktivity a zintenzivnit spolupráci MČ s veřejností:

  1. Zavedení společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje ( Spokojenost obyvatel s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, Kvalita místního ovzduší, ekologická stopa )
  2. Vytvoření koncepčního dokumentu Strategický plán rozvoje městské části Praha - Libuš
  3. Zpracování tzv. „oponentury" strategického plánu v rámci posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví ( SEA )
  4. Zintenzivnění spolupráce MČ s veřejností, soukromým a neziskovým sektorem

      - zapojení veřejnosti do projednávání dílčích výstupů SP

      - pořádání kulatých stolů

      - pořádání veřejných projednávání

      - závěrečný seminář k projektu

   5.   Obhájení vyšší kategorie místní Agendy 21

V červenci 2010 jsme na MŽP ČR zaslali závěrečnou zprávu k projektu, které obsahovala stručný popis  všech aktivit, které se v průběhu projektu realizovaly, popis změn a odchylek v projektu, změny v rozpočtu, soupis uhrazených dokladů včetně kopií faktur a účetních dokladů.

Tuto zprávu nám MŽP ČR schválilo v září 2010 a tak došlo k oficiálnímu a úspěšnému zakončení projektu. O průběhu realizace a aktivitách projektu jsme vás pravidelně informovali v časopise U Nás a na webových stránkách MČ Praha - Libuš.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří s námi na projektu spolupracovali - odborní zpracovatelé k zavedení indikátorů udržitelného rozvoje, zpracování Strategického plánu rozvoje MČ Praha - Libuš, k posouzení vlivů strategického plánu na životní prostředí a veřejné zdraví      ( SEA ), občané MČ Praha - Libuš, zaměstnanci ÚMČ Praha - Libuš, podnikatelé, zástupci neziskového sektoru a zastupitelé MČ Praha - Libuš.

vymezovací obrázek

infoservis

 
Pocitová mapa

Soutěž

 
Fotosoutěž

 
Facebook MČ

MAP Praha 12

 
MAP Praha 12

 
Sociální plánování

 
Právní poradna

Jablkobraní 2016

Jablkobraní 2016

 
Rezervace sportoviště Klokotská

Zahrada mezinárodních barev, chutí a vůní

6. celostátní konference měst a městských částí

Stromy pro narozené děti

Stromy pro narozené děti

 
Odpadové hospodářství

Asociace pro interkulturní práci

Czech POINT

Veřejný portál.cz

Sčítání lidu

Sčítání lidu, domů a bytů


Důležité telefony

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Městská policie 156
Policie ČR 158

Ankety

Výsledky anket, dotazníkových průzkumů a sledování různých ukazatelů kvality života v Libuši a Písnici.

vstupte zde

Magazín U nás


 
Poslední číslo: 05/2017

 
 
Prohlášení o přístupnosti
 
© 2010, VV Studio - Václav Veselý